ŠTA ZNAČI Z A L I H O V A C

Na tom prostoru gdje se danas nalazi
Zalihovac u nekom ranijem vaktu bile su magaze u kojima se skladištilo nešto što
je trebalo imati u zalihi. Zbog toga je taj prostor označen kao Zalihovac –
mjesto, prostor gdje se čuvaju zalihe.Međutim, pošto se riječju ”zalihost”
označavao višak nečega moguće je da je prostor današnjeg Zalihovca dobio svoje
ime i po tome što je to bio prostor koji je bio višak od nekog velikog imanja,
od neke prostrane zamljišne površine.


25.4.10

PRVE SANSKE ŠKOLE

    ...u 29 mekteba učila se arebica

Udoba turske uprave nije bilo državnih škola   -  Učitelj Dionisije Marković, po zanimanju trgovac imao dva razreda školeMalo Sanjana zna da su prve škole u ovoj općini bile vjerske.Pravoslavne i katoličke bile su uz crkve a muslimanske uz džamije.
Prvi dokumenti o mektebima u Sanskom Mostu potiču iz 1854. godine od mutevelije Hamzibegovog vakufa, koji je izdao tapiju Huseinu Hromaliću na zemlju zavještanu za Hamzi-begovu džamiju i mekteb.
  U doba turske uprave nije bilo državnih škola, a ni katoličkih, dok je prva srpska konfesionalna škola otvorena u Starom Majdanu kod Sanskog Mosta 1854. godine.Učitelji su bili Jovan Mihajlović, a nakon njega Dionisije Marković, po zanimanju trgovac, koji je imao samo dva razreda škole.
  Srpska škola je otvorena u gradu na desnoj obali Sane, u današnjoj Ključkoj ulici, 1873. godine, a prvi učitelj je bio Nikola Ivaković.Od udžbenika su korišteni psaltir, sveštane historije, katihizis.

Podjela na razrede
Dolaskom na vlast Ausro-Ugarske carevine broj škola je rastao pa je 1910. godine na području Sanske opštine bio 11 škola, i to sedam narodnih i četiri pravoslavne.Iste godine u Bosni i Hercegovini je bilo 487 škola, u kojima je radilo 979 učitelja.
  Godine 1895. u Sanskom Mostu bilo je 29 mekteba, u kojima su učenici učili arebicu, bosanski jezik pisan arapskim pismom.
Po četiri su bila u Starom Majdanu i Kamengradu, tri u Čaplju, dva u Kljevcima i u petnaest naselja po jedan mekteb.
Sibijan-mektebi su tek 1911. godine podjeljeni na razrede


Svjedočanstvo iz 1901.  godine 
U svjedočanstvu stanovnika Sanskog Mosta Muhameda Dede Alagića iz 1901. godine piše da je imao predmete:
-učenje Kur'ana,
-Kur'anska melodičnost,
-Kur'an  tedžvid,
-Šurutislamije,
-Kiraet
-Akaid islam,
Kaligrafija,
Bosanski jezik,
Bosansko pismo,
Hisab - matematika
-

Nema komentara:

Objavi komentar

Ovdje mozete upisati svoj komentar.
Hvala.