ŠTA ZNAČI Z A L I H O V A C

Na tom prostoru gdje se danas nalazi
Zalihovac u nekom ranijem vaktu bile su magaze u kojima se skladištilo nešto što
je trebalo imati u zalihi. Zbog toga je taj prostor označen kao Zalihovac –
mjesto, prostor gdje se čuvaju zalihe.Međutim, pošto se riječju ”zalihost”
označavao višak nečega moguće je da je prostor današnjeg Zalihovca dobio svoje
ime i po tome što je to bio prostor koji je bio višak od nekog velikog imanja,
od neke prostrane zamljišne površine.


11.4.10

Husein Hadžalić o sebi i Starom MajdanuHusein Hadžalić o sebi i Starom Majdanu 
4. dio

Mula Mustafa Bašeski kaže, “Šta se zapiše ostane, a šta se pamti isčezne.” 
A Ivo Andrić kaže, “Šta nisi zapisao kao da nije ni postojalo.”

 piše: Husein Hadžalić


Osnovna škola u Starom Majdanu

1986 godine u Starom Majdanu otvorena je prva državna osnovna škola istovremeno kad i u Sanskom Mostu. U to vrijeme je Majdan imao 6 osnovnih škola i to; srpska pravoslavna škola otvorena 1854 godine, četiri mekteba islamska vjerska škola iz turskog perioda i jedna niža medresa. Marta 1942 godine partizani su zapalili osnovnu školu i sve kuće u Starom Majdanu. Završetkom rata 1945 godine tadašnji predsjednik opštine Stari Majdan Inđič Dragan izdao je naredbu da se putem akcija poruše sve zidine i očisti teren čaršije. Škola se mogla obnoviti jer su zidovi bili u dobrom stanju. Završetkom rata bilo je planirano da se gradi škola u Majdenu, ali Indžić Dragan hoće da se škola gradi u Dževaru na selištu u pravcu Indžića kuća 2 kilometra od Mjadena. Njegov plan nije uspio, ali ni u Majdenu nije sagrađena škola. Ahmet Kadić i Petar Dodik političari Sanskog sreza odlaze na sjednicu upravnog odbora RŽR Ljubija s molbom da se dodijeli 2.000.000 dinara za izgradnju osnovne škole u Starom Majdanu. Na našu žalost ta su sredstva preusmjerena na izgradnju sindikalnog doma u Sanskom Mostu. 1962 godine sagrađena je osnovna škola u Majdanu sa četiri učionice. Dvije godine poslije toga sagrađene su još četiri učionice bez i jednog kabineta i sa vanjskim wc-om. Na sjednici u Sanskom Mostu kad se raspravljalo o dogradnji škola u opštini. Raspravljalo se da li da se gradi škola u Majdanu ili u Kamengradu. Besima Pašalić predlaže da se gradi škola u Kamengradu a da u Majdanu još može čekati. Republičkim planom izgradnje 1001 škole u Bosni i Hercegovini planirana je škola u Majdan, takođe i planom opštine za 1981 godinu planirana je izgradnja škole u Majdanu. Međutim od toga ništa nije bilo. Dolaskom Zorić Milana za direktora radne zajednice osnovnog i predškolskog obrazovanja odmah počinju aktivnosti za izgradnju četvrte osnovne škole u Sanskom Mostu. U Gornjoj Mahali izgrađena je velika savremena škola sa svim potrebnim pratećim objektima. U Majdanu se govorilo napravljena je majdanska škola ali ne u Majdanu nego u Sani.
1980 godine poslije smrti Pašalić Besime podnesen je zahtjev za eksproprijaciju jednog dijela Pašalića Luke za proširenje škole i izgradnju sportskih terena. 1985 godine dobiveno je riješenje o uknjižbi 25 dunuma zemlje. 1986 godine došlo je do konačnog raspleta, izvršena je isplata za 20222 kvadratna metra vlasnicima i to Pašalić Fatimi, Pašalić Almazi i Ražić Hamdiji. Nakon isplate otpočinje dogradnja škole u Majdanu. Izgrađeni su potrebni kabineti, sanitarni čvor, đačka kuhinja, sportska sala, centralno grijanje i sportski tereni sa fudbalskim stadionom. Bilo je planirano da se izgrade još 4 učionice ali se to nikad nije realizovalo.
1965 godine osnovna škola u Majdanu imala je 864 učenika, a 1985 godine 346 učenika. U sastavu osnovne škole u Starom Majdanu bile su i područne škole u Podvidači i Staroj Rijeci. 1985 osnovna škola u Majdanu imala je 26 zaposlenih. Dok su pripreme za dogradnju škole i početak radova bio sam član skupštine i izvršnog odbora SIZ-a za osnovno i predškolsko obrazovanje opštine Sanski Most.
Za moja dva mandata dok sam bio predsjednik komisije za komunalna pitanja i razvoj, skoro sve što sam predložio bilo je prihvaćeno i realizovano. To mi je davalo motivacijui snagu da se još više angažujem na izgradnji svoga mjesta. Za svoj rad sam dobivao i neke zahvalnice i nagrade kao bronzana i srebrena medalja opštinskog vatrogasnog saveza, plaketa za razvoj i neke novčane nagrade.

Moje aktivnosti u prognanstvu

Februara 1995 godine došao sam u Švedsku u grad Kalmar kao prognanik. Odmah po završetku rata 1996 godine posjetio sam Bosnu i pronašao dva bloka i jednu svesku u koju sam zapisivao važnije stavri. Dolaskom u Švedsku odmah sam napisao ukratko istoriju Starog Majdana koja je objavljena na internetu. 1995 godine navršilo se 100 godina od osnivanja vatrogasnog društva u Starom Majdanu.

100 godina vatrogastva u Starom Majdanu

Pošto sam bio dugogdišnji član i sekretar društva a imao sam dosta spašene arhive nisam imao poteškoća da napišem pomenutu knjigu. Knjiga je otšampana u tri primjerka i ima 165 stranica. Kada sam završio ovu knjigu odlučio sam da napišem i knjigu o Majdanu.

Stari Majdan nekad i sad

Poznato je da je Stari Majdan bio kadiluk, kotorska ispostava opština i trgovački centar. U Majdanu je bilo razvijeno rudarstvo i topljenje željezne rude još od trećeg vijeka. Knjiga je u rukopisu i ima 560 starnica.

Islamski vjerski objekti

U dopisu iz 1895 godine zabilježeno je da na kotoru Sanski Most ima 20 džamija od toga 6 u Majdanu, i 29 mekteba od toga 4 su bila u Majdanu. Pisac Branko Bokan 1974 godine napisao je u knjizi Sanska monografija citat “1-na džamija u nepoznatom selu”, što nije tačno. Džamija je bila u zaseoku Vojnikovići 4 km od Lušci Palanke. Ovdje se nije htijelo pokazati da su na prostoru Lušci Palanke živjeli Muslimani koji su na ovom prostoru živjeli do 1938 godine, a džamija je zapaljena 1941 godine. Druga greška je bila kad je napisao koliko je srez Sanski Most imao džamija 1932 godine. On navodi da srez ima 8 opština i da opština Stari Majdan ima 3 džamije, a bilo ih je 8. Treća greška je bila što je napisao da su u Briševu živjeli Srbi iako je stanovništvo Briševa bilo 100% rimokatolički Hrvati.
Bio sam u odboru Bošnjačke islamske zajednice i predsjednik nadzornog odbora. Dosta sam uradio na sređivanju administracije. Knjiga je u rukopisu i ima 319 strana.

Hadžalić Husein
Februar 2010
Švedska

1 komentar:

  1. Anonimno18/12/11

    Da li je postojala dzamija u Jelasinovcima i da li su tu nekada zivili muslimani izbjeglice iz Srbije?

    OdgovoriIzbriši

Ovdje mozete upisati svoj komentar.
Hvala.