ŠTA ZNAČI Z A L I H O V A C

Na tom prostoru gdje se danas nalazi
Zalihovac u nekom ranijem vaktu bile su magaze u kojima se skladištilo nešto što
je trebalo imati u zalihi. Zbog toga je taj prostor označen kao Zalihovac –
mjesto, prostor gdje se čuvaju zalihe.Međutim, pošto se riječju ”zalihost”
označavao višak nečega moguće je da je prostor današnjeg Zalihovca dobio svoje
ime i po tome što je to bio prostor koji je bio višak od nekog velikog imanja,
od neke prostrane zamljišne površine.


21.3.10

Husein Hadžalić o sebi i Starom MajdanuHusein Hadžalić o sebi i Starom Majdanu 
3. dio

Mula Mustafa Bašeski kaže, “Šta se zapiše ostane, a šta se pamti isčezne.” A Ivo Andrić kaže, “Šta nisi zapisao kao da nije ni postojalo.”

 piše: Husein HadžalićVatrogasni dom

Vatrogasno društvo je bilo dobilo novu vatrogasnu pumpu i pošto niko s njom nije znao rukovati, moj rahmetli otac je mislio da bih se ja trebao učlaniti i tako sam 1956 godine postao član Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva Stari Majdan. Nakon dvije godine izabran sam za sekretara Društva i na toj dužnosti sam bio više godina. Tu sam dosta radio na sređivanju arhive društva. Takođe sam bio član upravnog izvršnog odbora te član SIZ-a za protu požarnu odbarnu Opštine Sanski Most.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Majdan po drugi put pokreće inicijativu za izgradnju vatrogsnog doma. 5-12-1977 godine održana je proširena sjednica skupštine vatrogasnog društva i društveno političkih organizacija o izgradnji vatrogasnog doma na lokaciji pored parka na gornjoj strani. 27.12.1977 godnine dobili smo saglasnost od Mjesne zajednice Stari Majdan i drugih tada relevantnih političkih organizacija o izgradnji doma na pomenutoj lokaciji.
Ja sam uradio idejni projekt novog vatrogasnog doma. Pašalić Fevzija uz pomoć Muhameda Hadžalića napravio je crteže vatrogasnog doma na osnovu mojih skica. Crteži su fotokopirani u direkciji RŽR Ljubija. Dom je u obliku slova T, prednji dio je na sprat dimenzija 10x8 m, a drugi dio ima samo prizemlje dimenzije 14,5x8 m. Idejni projekt je prihvaćen od strane svih relevantnih struktura u Majdanu i 17.01.1978 godine poslao sam zahtjev Zavodu za urbanizam za izdavanje građevinske saglasnosti. Komisija je izišla na lice mjesta dva puta i to 17 februara i 23 marta 1978 godine gdje sam i ja bio prisutan. 14 aprila iste godine dobivena je urbanistička saglasnost. Po dobivanju saglasnosti poslao sam zahtjev projektnom zavodu za izradu glavnog projekta. Dobili smo ponudu za izradu projekta u visini od 8.000.000 dinara. Na sjednici održanoj 06.05.1978 godine zaključeno je da se pošalje zahtjev projektnom birou Prijedor gdje sam ja otišao lično da dobijem ponudu i izvršim pogodbu. Pošto smo imali idejni projekt data je ponuda od 6.218.000 dinara. Zahvaljujući rzumjevanju direktora projektnog biroa da se radi o dobrovoljnoj organizaciji i mojoj upornosti uspio sam spustiti cijenu na 5.000.000 dinara.
08.03.1979 godine dobivena je građevinska dozvola za izgradnju vatrogasnog doma. Samo što smo dobili građevinsku dozvolu počela se širiti priča da treba da se izvrši revizija projekta i lokacije. Ubrzo smo saznali da je priča potekla od vatrogasnog saveza Sanski Most. 03.05.1979 godine održali smo sjednicu na kojoj smo zaključili da se plan i lokacija ne mjenja, jer za to imamo važeće dokumente. Još smo odlučili da se održi proširena sjednica relevantnih predstavnika iz Starog Majdana i Sanskog Mosta. Sjednica je održana 05.05.1979 godine na kojoj su prisustvovali predstavnici savjeta MZ Stari Majdan, opštinskog vatrogasnog saveza ing. Pašalić Muahemd – Braco, ing Sučević Ilija komadant odreda opštinskog vatrogasnog saveza, Hadžimuratović Hamdija sekretar opštinskog vatrogasnog saveza, Biščević Suad član opštinskog vatrogasnog saveza, ing Balan Marko predsjednik izvršnog odbora opštine Sanski Most, i Talić Alija sekretar SIZ-a za komunalna pitanja. Svi prisutni su učestvovali u diskusiji i svi su se složili da se dom pravi na dobivenoj lokaciji jedino je Talić imao primjedbu da će dom da strši u čaršiji. Bilo je čak i obećanja da je za dom odbreno 1.300.000 dinara i da će biti gotov do kraja 1980 godine. 12 aprila 1980 godine počinje kopanje, šalovanje i betoniranje temelja. Radove su izvodili vatrogasci uz pomoć mještana, gdje su dali 310 efektivnih radnih sati. Mještani su pripremili zajednički ručak, a sve je to zabilježila TV ekipa iz Sanskog Mosta koja je objavila taj prilog na dnevniku TV Sarajevo. 
Izgradnja doma je stala poslije odlijevanja temelja, održano
je preko 30 sastanaka bez nekih vidljivijih rezultata. Izvršena je pogodba sa Domazet Milanom da se ozida i Pokrije dom. Milan je doveo radnike i počeo sa radom, ali pošto mu nije bio uplačen avans on prekida sa radom.
Polovinom 1984 godine SIZ za vatrogastvo pogađa sa GIP Sana Sanski Most da se dom ozida i pokrije. SIZ nam predlaže da se dom nezida staro ciglom koju smo imali nego sa novom. Nešto kasnije SIZ završava prizemlje prvog djela, a vatrogasno društvo i mjesna zajednica završavaju vatrogasno spremište. DVD i MZ Stari Majdan dali su 5520 radnih danna na salijevanju temalja, završetku spremišta i rušenju zgrade i prevozu građevinskog materijala sa zgrade RŽR Ljubija sa Kozina. ŠIP Sana Sanski Most dao je balvane za građu, Sanakeram dao je 60 kvadratnih metara keramičkih pločica a SIZ za vatrogastvo bio je investitor.
Prema evidenciji i procjeni vrijednost urađenih poslova na vatrogasnom domu do septembra 1984 godine iznosila je 4.800.000 dinara od toga 1.300.000 dinara je uložila vatrogasno društvo i mjesna zajednica, a 3.500.000 dinara uložio je SIZ za vatrogastvo. U pomenutu sumu nisu uračunate uštede koje su ostvarene, a to su; vrijednost dodjeljenog zemljišta za izgradnju doma, vrijednost idejnog projekta, dobivene građe i keramiških pločica te oslobođenih komunalnih taksa.
1982 došlo je do smjene rukovodstava u vatrogasnom društvu. Smjenjeni su Bešić Maho predsjednik društva, viši vatrogasni oficir, dobitnik više pohvala i nagrada, vatrogasna zvijezda drugog reda na Jugoslavenskom nivu. Obavljao je dužnosti zamjenika komandira, sekretara, predsjednika i blagajnika vatrogasnog društva. Hadžalić Remzo smjenjen je sa dužnosti komandira vatrogasnog društva. Remzo je bio viši vatrogasni oficir, dobitnik više pohvala, bronzana i srebrena medalja, zlatna plaketa opštinskog vatrogasnog saveza i dva puta ručni sat. I ja Hadžalić Husein dugogodišnji sekratar društva. Takođe sam dobitnik više pohvala i nagrada, bronzane i srebrene medalje spomenice za 30 godina rada i novčanih nagrada. Sva trojica smo bili u Upravno-nadzornom odboru. Na moje mjesto postavljen je Plavšić Dragan Kava. Na sjednici na kojoj je izvršena primopredaja Kava je rekao da treba svu staru arhivu zapaliti. Ja sam rekao da mi treba 5-6 dana da sakupim svu arhivu. Ja sam arhivu odnio svojoj kući i uz dogovor sa predsjednikom društva zadržao sam tu arhivu dok se Dragan nije smjenjen. Uzeo sam svesku od 200 lista i sve važnije podatke prepisao, sačuvao i donio ovamo u Švedsku.

Nema komentara:

Objavi komentar

Ovdje mozete upisati svoj komentar.
Hvala.